วันพุธที่ 4 กรกฎาคม พ.ศ. 2555

พระกริ่ง บางหอย หลวงพ่อจาด


พระกริ่ง บางหอย
หลวงพ่อจาด วัดบางกระเบาพระกริ่ง บางหอย หลวงพ่อจาด แบ่งออกเป็น 3 พิมพ์ ด้วยกัน คือ พิมพ์ใหญ่ พิมพ์กลาง พิมพ์เล็ก พุทธลักษณะพระกริ่ง บางหอย หลวงพ่อจาด พุทธลักษณะคล้ายพระกริ่ง 79